Accueil     Accueil lexique     Page principale du dictionnaire

ORL

Angine

angino

Aphte

afto

Appareil auditif

aŭdilo

Bouchon de cérumen

orelvakso, cerumeno

Bourdonnements

zumoj

Epistaxis

epistakso, naza sangelfluo

Goût

gustosenso

Laryngite

laringito

Odorat

flarpovo, flarsenso

Otite

otito

Rhume

nazkataro, rinito, korizo

Rhume des foins

fojnofebro

Ronfler

ronki

Sourd

surda

Vertige

vertiĝo

Voix

voĉo

Accueil     Accueil lexique     Page principale du dictionnaire